Om Näsets Filmstudio

Om föreningen


Näsets Filmstudio bildades 9:e december 2013 som en ideell förening inom riksorganisationen Sveriges Förenade Filmstudios,

https://www.filmstudio.se/

 Premiärfilmen, Gloria, visades den 24:e februari året därpå. Våren 2020 hade vi  246 medlemmar. Deras medlemskort gällde även under hösten eftersom programmet inte kunde genomföras helt på grund av coronan. Ytterligare åtta löste medlemskort för hösten 2020. De flesta medlemmar bor inom Vellinge kommun, men vi har också ett antal från Trelleborg och Malmö. 


Vår ambition är att visa  bra film som berör och som  gärna visar andra  miljöer än de vår publik upplever på hemmaplan.


Vår träffpunkt är Biohuset i Höllviken, www.biohuset.nu, där vi visar tre filmer per säsong med dubbla föreställningar. Oftast inleder vi våra visningar med en specialinbjuden gäst som ger en kort introduktion till filmen. Det var varit regissörer, recensenter, filmvetare eller personer med speciell könnedom om miljön filmen utspelas i.


Anmälan om medlemsskap görs bäst med hjälp av formuläret på startsidan Bli medlem . Medlemsavgiften är 240 kr/säsong för personer som fyllt 25 år och 150 kr/säsong för personer mellan 15 och 25.

Styrelse


Svante Ors - Ordförande

Britt-Marie Bergström - Sekreterare

Buster Klintman - Kassör

Eva Backlund

Karin Nitsche

Marita Szepanski-Erwall

Niklas Amnell - Suppleant

Marianne Ors - Suppleant

Programråd


Jerry Andersson

Ove Jonsson

Eva Sandström

Annika Wessel

Margareta Åqvist