Om Näsets Filmstudio

Om föreningen


Näsets Filmstudio bildades 9:e december 2013 som en ideell förening inom riksorganisationen Sveriges Förenade Filmstudios,

https://www.filmstudio.se/

Premiärfilmen, Gloria, visades den 24:e februari året därpå. Våren 2022 har vi  225 medlemmar. 

De flesta medlemmar bor inom Vellinge kommun, men vi har också ett antal från Trelleborg och Malmö. 


Vår ambition är att visa  bra film som berör och som  gärna visar andra  miljöer än de vår publik upplever på hemmaplan.


Vår träffpunkt är Biohuset i Höllviken, där vi visar fyra filmer per säsong med dubbla föreställningar. Oftast inleder vi våra visningar med en specialinbjuden gäst som ger en kort introduktion till filmen. Det var varit regissörer, recensenter, filmvetare eller personer med speciell kännedom om miljön filmen utspelas i.Anmälan om medlemsskap görs bäst med hjälp av formuläret på startsidan Bli medlem . Medlemsavgiften är 280 kr/säsong för personer som fyllt 25 år och 150 kr/säsong för personer mellan 15 och 25.

Styrelse


Svante Ors - ordförande

Eva Backlund - vice ordförande

Britt-Marie Bergström - sekreterare

Buster Klintman - kassör

Mats Holm

Karin Nitzsche

Anna-Lena Berg - Suppleant

Marianne Ors - Suppleant

Revisor: Jerry Andersson

Filmval 


Alla medlemmar inbjuds att komma med förslag till filmer och synpunkter på utbudet.

Styrelsen samlar förslagen och fattar det slutgiltiga beslutet om programmet inför varje termin.