Om Näsets Filmstudio
Näsets Filmstudio logotype

Om föreningen


Näsets Filmstudio bildades 9:e december 2013 som en ideell förening inom riksorganisationen Sveriges Förenade Filmstudios,

www.sff-filmstudios.org. Premiärfilmen, Gloria, visades den 24:e februari året därpå. Vi har idag drygt 243 medlemmar från Vellinges alla kommundelar, men också från Malmö och Trelleborgsområdet.


På årsmötet utses ett programråd som i samråd med föreningens styrelse väljer filmer ur SFF:s utbud. Ambitionen är att det ska vara bra film som berör som gärna visar hörn av världen och miljöer vår publik inte upplever på hemmaplan.


Vår träffpunkt är Biohuset i Höllviken, www.biohuset.nu, där vi visar tre filmer per säsong med dubbla föreställningar. Oftast inleder vi våra visningar med en specialinbjuden gäst som ger en kort introduktion till filmen. Det var varit regissörer, recensenter, filmvetare eller personer med speciell könnedom om miljön filmen utspelas i.


Anmälan om medelmsskap görs bäst genom att använda formuläret under bli medlem. Medlemsavgiften är 240 kr/säsong för personer fyllda 25 år och 150 kr/säsong för dem yngre än 25 år.

Styrelse


Britt-Marie Bergström - Ordförande

Svante Ors - Sekreterare

Buster Klintman - Kassör

Eva Backlund

Karin Nitsche

Marita Szepanski-Erwall

Gustav Brattberg - Suppleant

Marianne Ors - Suppleant

Programråd


Jerry Andersson

Ove Jonsson

Eva Sandström

Annika Wessel

Margareta Åqvist